Skribenter

BREVKASSESKRIBENTER

Amalie Vigsø Hovaldt

Amalie Vigsø Hovaldt
Psykologistuderende

Benny Dein
Psykoterapeut
Hjemmeside

Bente Fischer-Nielsen

Bente Fischer-Nielsen
Parterapeut og stressrådgiver

Bente Nykjær

Bente Nykjær
Psykoterapeut
Hjemmeside

Camilla Laursen
Psykologistuderende

Dina Lundberg

Dina Lundberg
Psykologistuderende

Ellen Hedelund

Ellen Hedelund
Psykoterapeut

Erna Nielsen
Psyko- og parterapeut
Hjemmeside

Frank Risbjerg Kristensen

Frank Risbjerg Kristensen
Teolog og psyko-, par- og familieterapeut
Hjemmeside

Grete Karlsen
Psykolog
Hjemmeside

Henrik List Nissen

Henrik List
Psykoterapeut
Hjemmeside

Inge Bøgel Lassen
Forfatter, pens. lærer

Inger Lene Christensen

Inger Lene Christensen
Psyko- og familieterapeut

Jane og Carsten Hvidberg

Jane og Carsten Hvidberg
Parrådgivere

Jens Ole Clausen

Jens Ole Clausen
Socialpædagog og fam.- og psykoterapeut MPF

Kirsten Kirk Christiansen

Kirsten Kirk Christiansen
Psykoterapeut
Hjemmeside

Line Elkjær Kristensen
Psykoterapeut
Hjemmeside

Lise Berggren Smidt

Lise Berggren Smidt
Krops- og psykoterapeut

Lise og Villy Kjeldsen
Psyko- og familieterapeuter
Hjemmeside

Louise Lyngsøe
Psykologistuderende

Louise Sølvsten Nissen
Psykolog aut.
Hjemmeside

Mads Madsen

Mads Madsen
Terapeut og PREP-instruktør
Hjemmeside

Mathilde Kruse Madsen
Psykologistuderende

Mona D. og Per Ladekjær

Mona D. og Per Ladekjær
Lærer og højskolelærer, Cand. theol og exam. psykoterapeut

Nomi Høeg Kristoffersen

Nomi Høeg Kristoffersen
Psykologistuderende

Rebecca Schønherr Thomsen

Rebecca Schønherr Thomsen
Psykolog
Hjemmeside

Samuel Christophersen
Psykologistuderende

Simone Kusk
Psykolog

Sofie Bruun Simonsen

Sofie Bruun Ingemansen
Psykologistuderende

Steen Palmqvist

Steen Palmqvist
Familie- og psykoterapeut

Hjemmeside

Søren Johan Nielsen

Søren Johan Nielsen
Lærer og familie- og psykoterapeut
Hjemmeside

FAGLIGE SPARRINGSPARTNERE

Hanne Esmarch

Hanne Esmarch
Psykoterapeut

Jette Bak Pedersen

Jette Bak Pedersen
Psykolog

Margrethe Hoejlund

Margrethe Højlund
Psykoterapeut

Birgithe Bennetzen

Birgithe Bennetzen
Psykolog
Hjemmeside

REDAKTØRER

Bente Fischer-Nielsen
Brevkasseredaktør

Nomi Høeg Kristoffersen
Brevkasseredaktør

Annette Bech Vad

Annette Bech Vad
Ansvarshavende redaktør