Hjælp – vi har fået et barn

Flere af os oplever, at det at få en baby i hjemmet sætter gang i en ond cirkel i parforholdet. Der bliver ikke givet den rette mængde anerkendelse og nærhed. Det kan ende tragisk, hvis ikke vi ved, hvordan vi skal forholde os til den nye situation. Cirklen kan heldigvis brydes ved at gøre en indsats.

Den første tid

Mor og barn er kommet hjem fra hospitalet, fødslen forløb fint og begge har det godt.

Nu er mor og far ikke længere bare et par, de er blevet en lille familie. Der er kommet en ny lille skabning ind i deres liv, som de skal indrette livet efter, og som vil præge hverdagen i lang tid. De skal til at omstille sig til de forandringer, der kommer, og skal finde ind i de nye roller, de har fået som mor og far, og stadigvæk være et par. Dette kan være en svær opgave, som kræver en del opmærksomhed fra begge parter for at kunne fungere.

I den allerførste tid er mor og far begge hjemme. Der er meget, de skal finde ud af sammen omkring pasning, bleskift osv. Mor er mere træt og har brug for mere ro, hvile og søvn. Desuden tager det tid at få gang i amning eller flaske, og nattesøvnen bliver afbrudt af den lille ny, så far tager naturligvis over på nogle af de opgaver, som mor plejer at lave. Det er en god tid, de er fælles om at finde ud af tingene. Det er et fælles projekt, og det binder mor og far tættere sammen.

De har endnu ikke haft sex siden fødslen. Ikke fordi far ikke har lyst, men han har forståelse for, at mor stadig er øm i underlivet efter fødslen og er mere træt. Far lægger en dæmper på sig selv.

Noget efter

Efter et stykke tid er far startet på arbejde igen, mens mor stadig går hjemme ved den lille størrelse. Mor og barn er sammen næsten 24 timer i døgnet og er tæt forbundne følelsesmæssigt. Mor bruger sin dag på at pusle om den lille, skifte ble, bade, putte, vugge m.m. Hun er stadig træt, da nattesøvnen forstyrres af den lille, og hun sover derfor i løbet af dagen, når den lille sover. Mors følelsesmæssige beholder bliver fyldt af den lille, og hun bliver mættet af nærhed og ømhed fra barnet.

Når far kommer hjem fra arbejde, er der en del af det huslige arbejde, han skal klare, fordi mors dag er gået med den lille. Der skal vaskes tøj, købes ind, laves mad, gøres rent, passes have osv. Far er også ved at være træt pga. den lange dag og de mange gøremål. Det samlede energiniveau i den lille familie kører mod lavpunktet.

“Der er stadig intet seksuelt forhold mellem mor og far”

Far er også sammen med barnet. En gang imellem bader han den lille eller skifter ble, men han er ikke tryg ved det. Mor står ofte ved siden af, som om hun vil se, om han gør det godt nok. Hun undlader sjældent at kommentere hans måde at gøre tingene på, selv om han har brug for selv at finde ud af tingene og gøre det på sin måde. Han bliver usikker på det, han gør, om han holder barnet rigtigt, om bleen er sat rigtig på, om tøjet sidder ordentligt osv. Han mærker, at usikkerheden skubber ham væk i forhold til mor og barn.

Der er stadig intet seksuelt forhold mellem mor og far, hvilket er ved at frustrere far, da hans lyst og behov er ved at være kraftig. Han savner den nærhed og intimitet, de havde i deres forhold tidligere, men vil ikke presse hende til noget, før end hun er klar. Mors seksuelle lyst er ikke stor. Hun mættes af nærværet med barnet og har derfor ikke behov for yderligere nærhed.

Senere

Mor går stadig hjemme med den lille. De har det godt sammen, mor og barn. De er knyttet til hinanden følelsesmæssigt og opfylder behov hos hinanden som nærhed og varme.

Far føler, at han er ved at blive presset ud af fællesskabet i den lille familie. Barnet vil helst være hos sin mor og giver lyd fra sig, hvis hun er væk for længe. Far føler ikke, han kan opfylde den lilles behov, selv om han prøver. Der har i løbet af de sidste tre måneder måske været seksuelt samvær en enkelt gang hos parret, og det var ikke den store succes, da de er ude af træning og skal først tættere på hinanden igen. Men når den lille endelig falder i søvn, er mor også træt og ønsker at sove. Egentlig føler hun heller ikke det store behov for sex, for hendes følelsesbeholder bliver stadig fyldt op af den lille, ligesom hendes behov for nærvær og berøring også opfyldes, så det seksuelle lider under svære betingelser.

Far føler ikke, han får den opmærksomhed og anerkendelse, han har behov for fra sin partners side, han føler sig overset. Opmærksomhed og anerkendelse får han til gengæld på arbejdspladsen, hvor han får ros for sit arbejde og sin indsats. Så han er begyndt at arbejde længere og tage timer i weekenden. Dette medvirker til, at mor kritiserer ham, når han kommer hjem, for ikke at være nok hjemme. Hun kritiserer ham for, at han vælger arbejdet fremfor hende.

Dette gør situationen mere tilspidset. Far orker ikke at skulle hjem til en partner, der kritiserer ham, og hvor han føler sig skubbet til side af barnet. Så han bliver endnu længere på arbejdet, hvor han får anerkendelse. Desuden er han begyndt at tage flere frivillige opgaver i den lokale håndboldklub, hvor kammeraterne er, og hvor han fyldes af en form for nærvær.

Endnu lidt senere

Barnet er nu så stort, at det ikke er knyttet så stærkt til sin mor som tidligere. Andre kan nu opfylde barnets basale behov. Dvs. at mor ikke længere opfyldes så meget følelsesmæssigt som tidligere. Hun begynder at savne nærvær og intimitet fra sin partner.

Han er imidlertid ikke meget hjemme. Han føler, at ’udebanen’ er blevet hans plads i familien, og han befinder sig egentlig ok med det. Han får stadig anerkendelse på sin arbejdsplads og nærvær i håndboldklubben.

Mor kritiserer ham for aldrig at være hjemme, og at han virker ligeglad med hende og barnet, og den onde cirkel fortsætter. I værste tilfælde søger far den bekræftelse og anerkendelse, han føler han mangler, i en anden kvindes arme.

Hvad nu?

Som nævnt i begyndelsen af artiklen, kræver det en indsats fra begge parter for ikke at komme ind i den onde cirkel, som er beskrevet her i artiklen.

Far bliver nødt til at acceptere, ikke mindst i starten, at barnet fylder følelsesmæssigt i mors tilværelse. Ligeledes må han affinde sig med, at mors sexlyst er kølnet af i en periode, men samtidig skal han også vide, at sexlysten kommer igen og vil under normale omstændigheder finde sit gamle leje.

Mor må affinde sig med, at far måske ikke får følelsesbeholderen fyldt hos barnet, på samme måde som hun selv gør. Fars behov for sex er formodentlig ikke ændret pga. barnet, hvorfor det vil være en styrke for forholdet, at far i rimelig grad får opfyldt sit behov for intimitet og nærhed. Det er vigtigt, at han føler sig set og hørt i forholdet.

Det er ligeledes vigtigt, at far også får en plads i forholdet til barnet, at mor lader far gøre tingene på hans måde i overbevisning om, at han godt kan og gør det bedst muligt. I starten skal mor måske se stort på, at tøjet ikke sidder helt perfekt. Far skal nok lære det, og han vil komme og spørge om råd, når han er i tvivl.