Er min kæreste ærlig

Spørgsmål

Fold ud

Kære brevkasse

Jeg skriver i dyb frustration, da jeg ikke aner råd for, hvordan jeg skal takle mit forhold længere.
Sidste år medio september mødte jeg en sød, spændende og kærlig kvinde. Hun berettede, hun levede med en kæreste i fælles hus med 3 fælles børn. Veluddannet som jeg og styr på økonomien. Jeg fik fortalt, at hun flere gange havde meldt hjemme, at hun ikke ønskede at leve med daværende partner (faderen til børnene) og undrede mig over, at det havde stået på i ca 12 år ud af de 18 de havde kendt hinanden. Hun berettede at hun egentlig aldrig havde elsket ham men kunne leve med den sikre velstand, der hvilede trygt og hun ikke blev begrænset.

Efter nogen tid talte vi meget over vores fortid, ekser, job osv, hvilket jeg anser som ganske normalt. Vi havde jo mødt hinanden på en datingside, hvor ikke alt blev drøftet elektronisk.
Det kom frem, at hun havde haft flere sex-partnere i sit tidligere forhold med undskyldning om, at hun ville lære sig selv og kærlighed at kende. Det mest bemærkelsesværdige var, at hun havde fra tidligere universitet haft en elsker gennem 5 år. En mand der var i forhold og ligeledes blev forældre og gift, uanset fortsat de deres intime elskovs bedrifter.
Jeg har spurgt en del ind til netop denne person, som hun ikke vil fortælle hvem er, og mange spørgsmål vil hun ikke svare på.
Godt nok havde hun skrevet til denne såkaldte elsker, da hun mødte mig, at hun ikke ønskede kontakt mere grundet min person, som hun så gerne ville satse på.

Pludselig efter et år skriver han på fb til hende og spørger til hende. Hun besvarer “dejligt du skriver, jeg ophæver lige blokeringen af dit nummer og ringer senere, hvad var dit nummer?” Jeg ser alt, hvad de skriver, da jeg lige som tager hende i det, men hun er egentlig ærlig nok lige der. Hun ville ringe og høre, om han var ok efter sidste sommer. Ca. to måneder efter jeg møder hende. Tænker blot, hvorfor det er så vigtigt for hende. Da hun så opdager, jeg læser det hele, ændre hun adfærd over for ham og pludselig beder om, at han skal slette hende og holde sig væk.
Hvorfor denne adfærd og hvorfor mon min kæreste ikke ønsker at tale om ham. Vil jo gerne vide, om vores forhold er i fare, eller om hun ikke kan styre sig.
Efterfølgende med en helt anden studiekammerat havde hun en stor glæde i at skrive perverst med ham. Også en gift mand.
Hvad sker der dog.. Hun forstår ikke, jeg ser det som utroskab.

Kh.


Svar

Kære brevskriver

Tak for dit brev. Jeg fornemmer ud fra det, du skriver, at du sidder med rigtig mange svære usikkerhedstanker, spørgsmål og sårede følelser i forhold til din kæreste. Jeg vil forsøge på at komme med nogle inputs til dig midt i det svære.

Du indleder med at skrive, at du ikke aner råd for, hvordan du skal tackle dit parforhold længere. Igennem hele dit brev får jeg en stærk fornemmelse af, at du grundlæggende er meget usikker på, om din kæreste er og ønsker at være tro over for dig og jeres parforhold. Du sætter konkrete ord på det der, hvor du i dit brev skriver, at du gerne vil vide, om jeres forhold er i fare. Du vil gerne have klarhed i forhold til, ’om hun ikke kan styre sig’. Du giver udtryk for, at der er mange ting, som du ikke forstår i hendes adfærd og prioriteringer både tidligere i hendes liv og nu i jeres parforhold.

Tillid og tryghed
Dit overordnede spørgsmål er: ”Er min kæreste ærlig?”. Det er et meget svært og pinefuldt spørgsmål for dig ind i jeres relation, og det er til syvende og sidst et spørgsmål, som kun din kæreste kan give dig svaret på. Jeg fornemmer på dig, at ærlighed i et parforhold er en meget stærk værdi for dig, og at du ud over at være usikker på, om din kæreste er ærlig og tro over for dig også er i tvivl om, hvor vigtig ærlighed er som en bærende ting i jeres relation for din partner, og om du generelt kan stole på hende.

Ærlighed er et begreb, som hænger stærkt sammen med tillid og tryghed i relationer og parforhold. Tilliden til hinanden og trygheden i hinandens fællesskab er to nøgleord i ethvert parforhold. Jeg fornemmer stærkt på dig, at du er meget udfordret i forhold til det at kunne have tillid til din kærestes troskab og loyalitet i forhold til dig. Du virker ikke til at være tryg ved og i det forhold, som I er ved at opbygge, og det lyder ikke til, at I – ind til videre – helt har formået at nå hinanden i jeres kommunikation om det, som er svært. Du sidder med rigtig mange vigtige spørgsmål, som det lyder til, at du ikke rigtig har kunnet finde svar på hos din kæreste.

Du skriver til sidst: ”Hvad sker der dog”, og der ligger megen smerte i det spørgsmål. Jeg fornemmer også, at frustrationen har så meget tag i dig, at jalousien og vreden efterhånden har let adgang til dig, og at du er ved at være meget tyndslidt følelsesmæssigt. Men her gætter jeg lidt.

Du skriver ikke ret meget om dig selv og dine tidligere erfaringer med parforhold. Det giver god mening, da det jo er din partner, som du oplever sender alt det bøvlede ind i jeres parforhold lige nu. Men – så enkelt er det alligevel aldrig. I er to selvstændige personer med hver jeres historie og hver jeres værdisæt og hver jeres sæt af forventninger til, hvad et parforhold er og skal være. I har hver især en historie og nogle tidligere erfaringer, som betyder ret meget i forhold til, hvordan I går ind i et nyt parforhold. Hvis du f.eks. er blevet såret, svigtet og skuffet ofte i tidligere parforhold, vil du sandsynligvis være meget mere på vagt og meget mere sårbar i forhold til at blive sendt ud i usikkerhed og jalousi i relationen til din nye kæreste. Men – jeg kender jo ikke din tidligere historie, så jeg nævner dette alene for lige at fokusere på, at det er vigtigt, at du og din kæreste bruger tid på at snakke sammen om det, som I har med jer i jeres bagage hver især; alt det som er så vigtigt i forhold til at kunne forstå den andens følelsesmæssige reaktioner, behov, værdier, holdninger osv.

I er to om at arbejde benhårdt for at tale godt sammen og at forstå hinanden. I er to om at arbejde på at skabe tryghed, tillid, åbenhed og forståelse. I er to om at hjælpe hinanden, når der er noget, der er svært.

Nogle mulige veje
Med fare for at ramme ved siden af vil jeg prøve at skrive nogle få ting til dig, som måske kan være en hjælp til at få lidt mere klarhed i det hele for dig og din kæreste.

  1. Det er vigtigt, at I får snakket jer helt ind på jeres forventninger til hinanden og det at være i et parforhold med hinanden. Måske har I snakket en del om dette, men jeg sidder med en stærk fornemmelse af, at der ikke er blevet snakket så meget, snakket nok. Jeg tror ikke, at du har fået nok input fra din kæreste til, at du tør stole på hende og kan få tillid til hende; og måske er din kæreste heller ikke helt klar over, hvad du egentlig går og tumler med og længes efter og har det svært med. Hvis du f.eks. er usikker på, om din kæreste kan finde ud af at være monogam og tro i forhold til dig, fordi du sidder med en masse tanker om, at ’når hun har givet plads for en del utroskab og løse sex-forhold i sit tidligere forhold, så kan hun sikkert også godt finde på det igen’ (jeg gætter på, at ovennævnte er en kendt sætning i dit hoved!), så skal den usikkerhed på bordet. Hvis I har forskellige forståelser af, hvad troskab i et parforhold handler om, så er det vigtigt, at I får det helt afdækket. Hvis I ikke har helt tag i, hvad der er sårende og grænseoverskridende for jer hver især i parforholdet, så tag det op sammen. Alt skal på bordet; alt det, som er utrygt, sårende, svært, uforståeligt; alt det som giver uro i maven, følelserne og tankerne.
  2. Du skiver, at der er en del spørgsmål, som din kæreste ikke vil svare på omkring hendes tidligere elsker. Jeg fornemmer, at det (meget forståeligt) gør dig ret usikker og utryg ved hende. Denne utryghed og usikkerhed vil jeg opfordre dig til at sætte direkte ord på over for hende. Du bliver nødt til at respektere, at der er ting, som hun ikke ønsker at lukke dig ind i og fortælle dig om fra hendes tidligere kæresteforhold; men når det handler om spørgsmål fra dig, som handler om, at du har brug for klare meldinger om, hvad du må regne med, og hvad du kan stole på fra hende, så kan jeres forhold ikke klare, at hun bøjer af (hvis det er det, hun gør?). Det går heller ikke, at hun ikke vil tale om svære ting ud fra spørgsmål fra dig; spørgsmål om svære ting, som hun føler og oplever kommer til at udfordre hende på hendes evne og vilje til at praktisere troskab. Det er virkelig vigtig, at I evner at snakke sammen om det, som er svært og udfordrende, og måske har I brug for en tredje part til at hjælpe jer med at få talt i dybden her. Parterapi kan være en god mulighed for jer.
  3. Du skriver, at det er meget svært for dig, at din kæreste har stor glæde i at skrive om perverse ting med en studiekammerat. Her er det helt tydeligt, at du og din kæreste har meget forskellige grænser for, hvad ’man gør’ og ’ikke gør’ i dette felt, når man har en kæreste, som man har forpligtet sig over for. Du tolker det som utroskab og føler, at det er utroskab. Det gør din kæreste tydeligvis ikke. Det kan umiddelbart lyde til, at jeres kommunikation om dette let ender i en snak om holdninger og definitioner af, hvad der er utroskab, og hvad der ikke er utroskab. Men – og dette er vigtigt: I et parforhold, der er baseret på kærlighed, hengivenhed, omsorg og respekt, går hver af parterne efter at lytte sig ind på, hvad der er vigtigt for den anden, og man arbejder aktivt på at forstå, hvorfor det er vigtigt for den anden. Man går efter at forstå den anden, og man går efter sammen at finde de rammer for samlivet, som giver den største grad af tillid, tryghed og åbenhed for begge parter. Ordet respekt er et nøgleord her. Det kan giver rigtig god mening, at du og din kæreste tager en god, lang snak om, hvad respekt betyder og handler om i jeres parforhold.

Afslutningsvis
Kommunikation og det at møde hinanden åbent og ærligt i de vigtige samtaler er det helt afgørende, dér hvor I befinder jeg lige nu. Og det er det for øvrigt altid i et parforhold. Gå sammen i gang med at udforske (igen!), hvad der ligger i ordene tillid, tryghed, troskab og åbenhed i forhold til hinanden, når det handler om at være i netop jeres parforhold. Brug noget tid på at tale om, hvad ordet respekt handler om for jer hver især og i jeres relation.

Inviter din kæreste ind i disse samtaler; hvis hun vil gå med dig ind i dem, er der måske en masse ny energi og tryghed at hente dér. Det er min forhåbning for jer.

Med venlig hilsen